turnerská a školní tělocvična
Sládkova  |  Cheb

Architekt:
Projekt: 1870
Bau: 1871
Wettbewerb:
realisiert: Ja

Foto: Josef Haberzettl, 1900 / Státní okresní archiv Cheb


Školský ústav Rudolfinum / Vinzenz Prökl, Eger und das Egerland, 2. přeprac. vyd., Falkenau a. d. Eger 1877