tělocvična 1. německého turnerského spolku
28. října 18a 907  |  Teplice

Architekt:
Projekt: 1889
Bau: 1889 – 1890
Wettbewerb: Ja
realisiert: Nein