školský ústav Rudolfinum
Sládkova, Komenského, Májová  |  Cheb

Architekt:
Projekt: 1870
Bau: 1874 – 1876
Wettbewerb: 1. Preis
realisiert: Ja