Hans Miksch
1846 – 1904

působiště

Wien


dílo

Ústí nad Labem vila Schaffnerova Velká Hradební 19
1881 Liberec divadlo městské 1. cena
1887 Ústí nad Labem spolkový dům Ressource Velká Hradební
1887 Liberec Uměleckoprůmyslové muzeum Masarykova
1889 Ústí nad Labem vila Ludwiga Wolfruma W. Churchila 2
1889 Ústí nad Labem vila Petschek W. Churchila 4
1890 1891 Ústí nad Labem evangelická škola Prokopa Diviše 6
1895 Ústí nad Labem vila Jacoba Weinmanna W. Churchilla 8
Ústí nad Labem budova továrny Wolfrum
1899 Ústí nad Labem vila Carla Friedricha Wolfruma Na Schodech 10
1901 1902 Ústí nad Labem vila Petschek - rozšíření
Ústí nad Labem zdobená kovová mříž
Ústí nad Labem mauzoleum Wolfrumů Moskevská