Vinzenz Prökl
1804 – 1887

působiště

Cheb


prameny a literatura

Jaromír Boháč, Deset obrazů z dějin chebského muzea, Cheb 2003.


dílo

1870 Cheb tělocvična
1872 1874 Cheb divadlo Divadelní nám. 10