Otto Wagner
1841 – 1918

působiště

Wien


dílo

1876 Karlovy Vary divadlo městské
1906 Karlovy Vary spojovací kolonáda mezi Mlýnskou, Tržní a Zámeckou 3. cena