menší venkovské domy

architekt:
projekt:
stavba:
soutěž: výstava
realizace: Ne