správní bud. přádelny a tkalcovny Gottlieb Schnabel
Nová Paka

architekt:
projekt:
stavba: 1924 – 1925
soutěž:
realizace: Ano