klášter kongregace školských sester de Notre Dame
Plzeň

architekt:
projekt:
stavba: 1878 – 1879
soutěž:
realizace: Ano