jatka městská
Ústí nad Labem

architekt:
projekt:
stavba: 1926 – 1928
soutěž:
realizace: Ano