turnerská a školní tělocvična
Sládkova  |  Cheb

architekt:
projekt: 1870
stavba: 1871
soutěž:
realizace: Ano

Foto: Josef Haberzettl, 1900 / Státní okresní archiv Cheb


Školský ústav Rudolfinum / Vinzenz Prökl, Eger und das Egerland, 2. přeprac. vyd., Falkenau a. d. Eger 1877