škola dívčí - rozšíření na gymnázium vyšší státní - „zelená škola“
Ústí nad Labem

architekt:
projekt:
stavba: 1909
soutěž:
realizace: Ano