galerie výtvarného umění
Liberec

architekt:
projekt: 1908
stavba:
soutěž: 1. cena
realizace: Ne