velká kašna na hlavním náměstí
Liberec

architekt:
projekt:
stavba:
soutěž:
realizace: Ano