úřednické domy železáren a oceláren
Hrádek nad Nisou

architekt:
projekt: 1918
stavba:
soutěž:
realizace: Ne