kolonie úřednických a dělnických domků
Plzeň

architekt:
projekt: 1914
stavba:
soutěž:
realizace: Ne