Max Kaiser
1862 – 1948

Wirkungsort

Wien


Werk

Klášterský Mlýn (Rejštejn) sídlo barona Spauna