Max Hans Kühne
1874 – 1942

Wirkungsort

Dresden


Werk

1912 William Lossow, Smržovka textilka Johann Priebsch Erben (první) - tzv. Obnovená Hlavní
1930 Ústí nad Labem vila ředitele Friedricha Martina Veleslavínova 3
Ústí nad Labem obytná kolonie na Skřivánku
Most budova ředitelství severočeských hnědouhelných dolů