H. Zuppelli

Werk

F. Josef Brandeis, Česká Lípa budova státní finanční správy Čs. armády