kostel sv. Anny
Velká Hleďsebe

Architekt:
Projekt:
Bau: 1908 – 1911
Wettbewerb:
realisiert: Ja