vyhlídka Goethova (Kronprinzessin Stefanie Warte)
Gogolova stezka 244  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1888 – 1889
Wettbewerb:
realisiert: Ja