hrobka velkoprůmyslníka J. Etricha
Trutnov

Architekt:
Projekt:
Bau:
Wettbewerb:
realisiert: Ja